شماره گیری در گوشی های لمسی به روش قدیم Rotary Dialer

    Rotary Dialler نرم افزاری یسیار جالب برای گوشی های لمسی می باشد. به واسطه ی این نرم افزار قادر خواهید بود مانند تلفن های چرخان قدیمی با گوشی خود شماره گیری نمایید. با...