ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۳ ( انتشار ضمیمه : ۰۹/۰۳/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۳          عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۸۳ :   • موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محدودیت سرعت اینترنت • موبایل نویسان خوشحال باشند...