ساخت سی دی های ویندوز با قابلیت نصب خودکار توسط Almeza MultiSet Professional-7.2.Build.475

Almeza MultiSet Professional نرم افزاری قدرتمند در زمینه ساخت سی دی های ویندوز با قابلیت نصب خودکار است.شاید سی دی ها ویندوزی را دیده باشید که قابلیت  نصب خودکار را داشته باشند. به این...