نرم افزار پیشرفته قرآنی المبین ۳.۲.۵

  نرم افزار قرآنی المبین ۳.۲.۵     نرم افزار پیشرفته قرآنی المبین ۳.۲.۵ سومین محصول سایت قرآنی المبین می باشد که نسبت به نسخه های پیشین تغییرات زیادی داشته که علاوه بر ویژگی هایی مانند...