ساخت فایل های فلش با افکت های زیبا SWiSH Max v3.0.2009.11.30

SWiSH Max v3.0.2009.11.30     امروزه کاربرد فایل های فلش به گونه ای زیاد شده است که ایجاب می کند هر کاربری نرم افزاری را برای ساخت این فایل ها ، در سیستم خود نصب نماید....