دریافت و ارسال فاکس رنگی با VentaFax.Business.6.1.59.144

VentaFax.Business.6.1.59.144 Venta Fax یک برنامه ی عالی برای تبدیل کامپیوتر شما به دستگاه فاکس می باشد ، این برنامه قابلیت ارسال فاکس های رنگی و سیاه و سفید را دارا بوده و همچنین دارای...