فارسی ساز برای پاکت پی سی Multilingual Support 3.0

    Multilingual Support 3.0 فارسی ساز مخصوص ویندوز موبایل می باشد. این فارسی ساز به گونه ای است که تنظیمات را همگی به صورت پیش فرض انجام می دهد. شما برای اجرای این...