نرم افزار پیشرفته فیلم و عکس برداری از صفحه ویندوز HyperSnap 7.06.00

  HyperSnap 7.06.00  HyperSnap 7.06.00 نام نرم افزاری کاربردی و پیشرفته در زمینه عکس برداری از صفحه ویندوز می باشد. شما با نصب این نرم افزار علاوه بر امکان عکس برداری از صفحه ویندوز...