جایگزین کم حجم و مناسب برای ورد آفیس Atlantis Word Processor v1.6.5.3

  Atlantis Word Processor v1.6.5.3 Beta    همانطور که می دانید برنامه ورد آفیس حجم نسبتا بالایی دارد ، گاهی ممکن است احتیاج مبرم به این برنامه پیدا نماییم. اما آن را در دسترس...