دانلود فایل های تورنت با BitTorrent 7.7.3 برای ویندوز

شبکه ی تورنت در واقع پروتکلی است که به منظور ارسال فایل طراحی شده‌است. به طوری که کاربران می توانند مستقیما به یکدیگر وصل شوند و به ارسال و دریافت قسمتی از فایل بپردازند....