تبدیل گوشی موبایل به تابلو LED توسط Offscreen Banner v.1.20

  Offscreen Banner v.1.20 For s60v5     با تابلو های LED حتما آشنایی دارید ، تابلو هایی که بیشتر به عنوان تبلیغات از آنها استفاده می شود. در این مطلب برنامه ای جالب...