برنامه مکالمه و ارسال پیامک رایگان برای موبایل Viber 2.0

Viber 2.0  Viber نام نرم افزاری جالب به منظور مکالمه و ارسال پیامک رایگان در موبایل می باشد. کار این نرم افزار به این صورت است که می توانید با کسانی که این برنامه...