قرار دادن یادداشت بر روی دسکتاپ Zinksoft EveryNotes v1.1.4215

  Zinksoft EveryNotes v1.1.4215       EveryNotes نام نرم افزاری جالب از شرکت Zinksoft برای قرار دادن یادداشت های مختلف بر روی دسکتاپ است. شما توسط این برنامه می توانید زمان کاری خود را...