همزمان کننده اتمی ساعت کامپیوتر شما Atomic Time Synchronizer v5.3

  Atomic Time Synchronizer v5.3     آیا دوست دارید ساعت سیستم شما بصورت دقیق و از نظر دقیقه و ثانیه ، همزمان با ساعت جهانی باشد ؟ اگر اینطور است با این مطلب...