ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۴۱ – یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۴۱ عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۴۱ : • انتشار ۱۰ گیگابایت اطلاعات توسط هکرها • ماشین گوگل تصادف کرد • سقوط تدریجی مایکروسافت...