ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۷۸ ( انتشار ضمیمه : ۰۵/۰۲/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۷۸     عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۷۸ :    • تلویزیون اینترنتی راه‌اندازی می‌شود  • دیتاسنتر ملی از اواخر خرداد  • صدور پروانه فعالیت برای...