ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۲ ( انتشار ضمیمه : ۰۸/۱۲/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۲      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۲ :   • شهرداری و رگولاتوری بر سر BTS توافق کردند • افزایش اختیارات و درآمد وزارت...