ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۱ ( انتشار ضمیمه : ۰۳/۰۵/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۱       عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۱ :   • ایران در رده ۱۴۴ سرعت اینترنت خانگی • دایال‌آپ منسوخ شده هم گران است • ابطال...