ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۹ ( انتشار ضمیمه : ۷/۰۹/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۹      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۹ :   • مکالمه، پیامک و اینترنت، راه‌های ارتباطی حجاج با بستگان • کاهش اختلالات اینترنت، نتیجه اتصال به ارتباطات...