ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۸ ( انتشار ضمیمه : ۳۰/۰۸/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۸     عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۰۸ :   • وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در صورت تاخیر، پروانه اپراتور سوم را باطل می‌کنیم • مخابرات،...