ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۰ ( انتشار ضمیمه : ۲۴/۱۱/۸۹ )

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۰      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۰ :   • ارائه اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تخلف نیست • ایجاد رشته «رگولاتوری» در دانشگاه‌ها • کیفیت اینترنت خود را...