ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۳ ( انتشار ضمیمه : ۱۵/۱۲/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۳      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۳ :   • ایرانی‌ها تا سال ۹۵ دارای کارت هوشمند ملی می‌شوند • ۴۱ درصد سفرهای درون‌شهری...