ضبط صدا در کامپیوتر با کیفیت بسیار بالا Adrosoft Steady Recorder v2.6

  Adrosoft Steady Recorder v2.6 + Serial   یکی از ابزارهایی که بعد از نصب ویندوز ، در ویندوز بطور پیش فرض وجود دارد ابزار ضبط صدا است ، اما این ابزار پیش فرض...