ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۰ ( انتشار ضمیمه : ۲۷/۰۴/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۰      عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۰ :   • صفرویک ، برنامه‌ای برای نسل جوان • دومین جشنواره ارزیابی وبگاه‌های دولتی ۲۹ تیرماه برگزار می‌شود...