اسمایلی و شکلک های جدید و مخفی یاهو مسنجر Yahoo Smiley Codes

  Yahoo! Smiley Codes امروزه میشود گفت اکثر کاربرانی که از اینترنت استفاده می کنند ، از نرم افزار یاهو مسنجر هم برای چت و گفت و گو استفاده می کنند. همانطور که می...