شناسایی و پاکسازی سیستم از انواع تروجان ها Trojan Killer v2.0.7.4

  Trojan Killer v2.0.7.4     Trojan Killer v2.0.7.4 نرم افزاری قدرتمند و امنیتی در زمینه مقابله با انواع تروجانها و پاک سازی آنها از سیستم می باشد. این نرم افزار دارای ابزاری قدرتمند به منظور محافظت...