شبیه ساز PlayStation 2 برای کامپیوتر PCSx2 v0.9.6 Stable

  PCSx2 v0.9.6 Stable    یکی از بازدید کنندگان سایت درخواست قرار دادن نرم افزاری برای اجرای بازی های پلی استیشن ۲ در کامپیوتر را کرده بودن ، که با احترام به این بازدید...