هماهنگ سازی فایل ها در چند هارد و شبکه Super Flexible File Synchronizer Pro v5.09a Portable

  Super Flexible File Synchronizer Pro v5.09a Portable     اکثر کاربران کامپیوتری ممکن است در سیستم های خود دارای اطلاعات بسیار مهمی باشند ، که از دست دادن آنها باعث بروز مشکلات جبران ناپیذیری برای آنها شود....