دفترچه تلفن به زبان انگلیسی برای کامپیوتر EVVAddressBook v.3.0

  EVVAddressBook v3.0 EVVAddressBook نرم افزاری جالب و قدرتمند از شرکت EVVAsoft برای ثبت و ذخیره شماره تلفن و مشخصات اشخاص در کامپیوتر می باشد. این برنامه به زبان انگلیسی بوده و توسط آن می توان شماره...