تعمیر ریجستری با Registry Life 1.4.0 DC 25.01.2013 برای ویندوز

ریجستری یکی از مهمترین اجزای سیستم عامل است و ثبات عملکرد سیستم به آن بستگی دارد و سرعت اجرا شدن برنامه ها نیز به آن وابسته است. اگر یکی از ریجستری ها خراب و...