عیب یابی سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر با SiSoftware Sandra Engineer v2010.1.16.26

      SiSoftware Sandra Engineer نرم افزاری کاربردی است که به شما در آنالیز ، عیب یابی و گرفتن گزارش از وضعیت سخت افزار کامپیوتر کمک می کند. شما به کمک این نرم...