ادغام و چسباندن فایل های تصویری به یکدیگر Allok Video Joiner v4.4.1117

  Allok Video Joiner v4.4.1117 + Serial       Allok Video Joiner نرم افزاریست قدرتمند برای ادغام و چسباندن چندین فایل ویدیویی به یکدیگر. این نرم افزار قادر است از فرمت های مختلفی...