ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۵ ( انتشار ضمیمه : ۲۱/۰۱/۹۰ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۵     عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۵ : • پیامک‌های تبریک سال نو،۱۶ میلیارد درآمد در ۴۸ ساعت برای اپراتورها • تعدادکاربران...