نرم افزار فارسی همراه نمونه شامل متن ، ترجمه و تفسیر قرآن کریم

  نرم‌افزار فارسی همراه نمونه با فرمت جاوا ، این نرم ‌افزار در برگیرنده متن کامل قرآن کریم به همراه ترجمه حضرت آیه‌ الله ‌العظمی مکارم شیرازی و دوره کامل تفسیر نمونه (۲۷ جلدی)...