تراز دقیق برای گوشی های اندروید Wasserwaage 1.27

تراز دقیق برای گوشی های اندروید Wasserwaage 1.27 گوشی های موبایل و سخت افزارهای موجود در گوشی های جدید آن قدر پیشرفته شده اند که روز به روز شاهد نرم افزارهای کاربردی و بسیاز...