ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۱ ( انتشار ضمیمه : ۰۱/۱۲/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۱        عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۳۲۱ :    • آموزش زبان فارسی تحت وب پایان یافت • یک ایرانی، داور جشنواره جهانی برترین دستاوردهای رایانه‌ای شد...