تغییر منو آفیس ۲۰۱۰ به آفیس ۲۰۰۳ توسط Classic Menu for Office Enterprise 2010 v2.20

  Classic Menu for Office Enterprise 2010 v2.20     همانطور که می دانید مجموعه آفیس ۲۰۱۰ یکی از بهترین و کاملاترین مجموعه های اداری است که به تازه گی وارد بازار شد. اما در...