تغییر منو آفیس ۲۰۰۷ به آفیس ۲۰۰۳ توسط Classic Menu for Office 2007 v5.20

  Classic Menu for Office 2007 v5.20       همانطور که می دانید مجموعه آفیس ۲۰۰۷ یکی از بهترین و کاملاترین مجموعه های اداری است که در سال ۲۰۰۷ وارد بازار شد. اما در...