نمایش اطلاعات مختلف سخت افزاری سیستم HWInfo32 3.58 Final Portable

  HWInfo32 3.58 Final – Portable   خیلی از کاربران کامپیوتر ، اطلاعات دقیقی یا می توان گفت هیچ اطلاعاتی از قطعات سخت افزاری کامپیوتر خود ندارند. و اگر بخواهند اطلاعاتی هم بدست آورند...