با بلوتوث موبایل خود چت کنید Dhingra Bluetooth Chat v0.1 j2me

  Dhingra Bluetooth Chat v0.1 j2me       Dhingra Bluetooth Chat v0.1 j2me نرم افزاری کاربردی در زمینه چت کردن با بلوتوث موبایل می باشد. شما به کمک این نرم افزار از طریق بلوتوث  قادر...