دسته یا عباس یا عباس شاهرود محرم ۹۱ + عکس

  مراسم ویژه یا عباس یا عباس در شاهرود امسال هم طبق معمول سال های گذشته در روز پنجم محرم با شور و حال حسینی در تکیه بازار شاهرود برگزار شد. این مراسم یک رسم...