بازی جالب برای ترساندن دوستان Horror Shock S60v5

  Horror Shock S60v5     Horror Shock یک بازی جدید و جالب است که با آن می توانید دوستان خود  را سر کار گذاشته و بترسانید. در این بازی یک تاس وجود دارد که در زیر...