تهیه نسخه پشتیبان از فونت های نصب شده در ویندوز Font Frenzy v1.5

  Font Frenzy v1.5   همانطور که می دانید ، نصب فونت های زیاد در کامپیوتر ، باعث پایین آمدن سرعت بوت شدن ویندوز می شود. از طرفی ممکن است شما بخواهید ویندوز خود را...