کنترل پهنای باند مصرف GPRS در موبایل MMMOOO Traffic Monitor v1.00 S60v5

  MMMOOO Traffic Monitor v1.00 S60v5 Symbian^3 یکی از برنامه هایی که خیلی از کاربران به دنبال آن هستند ، برنامه ای برای کنترل دقیق میزان مصرف GPRS یا همان اینترنت موبایل می باشد. در این...