ایمیج گرفتن از CD و DVD و ساخت درایو مجازی FarStone VirtualDrive Pro 14.0 Build 10082009

  FarStone VirtualDrive Pro v14.0 Build 10082009     همانطور که می دانید بعضی از برنامه ها و بازی ها پس از نصب در کامپیوتر ، برای اجرا نیاز به CD و یا DVD...