ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۴۴ ( انتشار ضمیمه : ۲۸/۰۷/۸۹ )

    عناوین ضمیمه بایت روزنامه خراسان شماره ۱۴۴:   • رشته هایی با طعم رایانه • پدر آی‌پاد، دیگر فرزندش را دوست ندارد • گله‌ای از اسب‌های تروجان در راه است • اوبونتوی تازه‌وارد و برتری‌هایش...