آمار لحظه به لحظه از جهان..!

  worldometers   در این مطلب قصد داریم یک سایت آماری جالب را به شما عزیزان معرفی نمائیم.  http://www.worldometers.info/fa در این سایت شما می توانید اطلاعات آماری جهان شامل جمعیت کنونی جهان ، میزان مرگ...