جاسازی و ادغام چند فایل در یک فایل اجرایی Enigma Virtual Box v2.20 Build 20110520

  Enigma Virtual Box v2.20 Build 20110520     اگر شما یک برنامه نویس هستید و می خواهید به برنامه خود فایلی مثل آهنگ ، عکس یا متنی اضافه کنید ، با این مطلب...