استخراج شماره تلفن ثابت و همراه از فایل های مختلف Phone Number Extractor 2.0

  Phone Number Extractor 2.0 + Crack       Phone Number Extractor نرم افزاریست قدرتمند برای استخراج ، ذخیره و طبقه بندی شماره تلفن های ثابت و شماره تلفن های همراه ، از فایل...