ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۹ ( انتشار ضمیمه : ۲۸/۰۶/۸۹ )

  ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۹     عناوین اصلی ضمیمه کلیک روزنامه جام جم شماره ۲۹۹ :   • پیش‌نویس قانون کپی‌رایت به دولت ارایه می‌شود • خسارت سنگین سودجویان به تولیدکنندگان صنعت نرم‌افزار • مسابقات منطقه‌ای...